Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203035

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16486/R  
OBCHODNÉ MENO: MUDr. Anna Urbančoková s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 23/3, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01
IČO: 36 351 750
DEŇ ZÁPISU: 22.02.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
4. zapožičiavanie odbornej literatúry
5. kopírovacie služby
6. organizovanie kurzov a školení
7. reklamná činnosť
8. poskytovanie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo v úväzku 1,00 LM
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Anna Urbančoková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážovská 1171/15, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Vznik funkcie: 22.02.2006
Meno a priezvisko: MUDr. Mina Bobocká, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 5. apríla 191/7, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Vznik funkcie: 22.02.2006
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti každý samostatne. Navonok koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Anna Urbančoková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strážovská 1171/15, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1