Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203029

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16214/R  
OBCHODNÉ MENO: KARDIOCENTRUM TN, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piaristická 274/23, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 36 349 283
DEŇ ZÁPISU: 29.11.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
4. činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
5. reklamné činnosti
6. marketing a manažment
7. kancelárske a sekretárske služby
8. faktoring a forfaiting
9. prezentácia firiem a výrobkov verejnosti
10. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
11. prenájom strojov, prístrojov a zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Janka Litvínová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 74, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Vznik funkcie: 29.11.2005
Meno a priezvisko: MUDr. Jarmila Gallovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúty 967/48, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 29.11.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Jana Litvinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 74, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51, Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR
Meno a priezvisko: MUDr. Jarmila Gallovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúty 967/48, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 3 486,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 486,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 972,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 972,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1