Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203025

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 29271/R  
OBCHODNÉ MENO: GYN-IN, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovno 117, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51
IČO: 46 348 174
DEŇ ZÁPISU: 22.09.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
3. vydavateľská činnosť
4. reklamné a marketingové služby
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Beata Sonogová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovno 117, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Vznik funkcie: 02.07.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Beata Sonogová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovno 117, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Obchodné meno: N E S A B s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morovno 117, Názov obce: Handlová, PSČ: 972 51, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Rozhodnutím Nitrianskeho samosprávneho kraja  č. NI: CS 4394/2017, CZ 10058/2017, IdZZ: 64-46348174-A0001 zo dňa 15.05.2017, právoplatným dňa 29.06.2017 bolo prevádzkovateľovi zdravotníckeho zariadenia obchodnej spoločnosti GYN-IN, s.r.o. so sídlom Morovno 117, 972 51 Handlová, IČO 46 348 174 zrušené povolenie prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v odbore gynekológia a pôrodníctvo dňom 01.07.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1