Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203026

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17684/R  
OBCHODNÉ MENO: Chirasta s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 36 758 418
DEŇ ZÁPISU: 28.03.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
4. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
5. výskum trhu a verejnej mienky
6. prenájom stojov a prístrojov
7. faktoring a forfaiting
8. organizovanie kurzov a školení
9. prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
10. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku nehnuteľností
11. reklamné, propagačné a grafické činnosti
12. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, v špecializovanej ambulantnej starostlivosti - odbor chirurgia
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Hana Tisová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 1553/3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 28.03.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ vo všetkých záležitostiach spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Hana Tisová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 1553/3, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,780000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1