Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203019

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 26343/R  
OBCHODNÉ MENO: Bývanie Prievidza s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): F. Madvu 31, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01
IČO: 46 698 035
DEŇ ZÁPISU: 24.05.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. reklamné a marketingové služby
6. administratívne služby
7. výroba nápojov
8. stáčanie a plnenie nápojov do spotrebiteľského balenia
9. spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny
10. skladovanie
11. baliace činnosti, manipulácia s tovarom
12. prenájom hnuteľných vecí
13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
14. prieskum trhu a verejnej mienky
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
16. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Richard Pišťánek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 395, Názov obce: Poruba, PSČ: 972 11, Vznik funkcie: 20.05.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Richard Pišťánek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poruba 395, Názov obce: Poruba, PSČ: 972 11, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Vladimíra Pišťánková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bojnická cesta 591/53, Názov obce: Kanianka, PSČ: 972 17, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1