Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203016

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 20647/R  
OBCHODNÉ MENO: Art Metal, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubranská 256/147, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 44 366 299
DEŇ ZÁPISU: 03.09.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. zámočníctvo
2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
3. prípravné práce k realizácii stavby
4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
7. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
8. prenájom hnuteľných vecí
9. čistiace a upratovacie služby
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
11. rezanie a vŕtanie do betónu, tehly a muriva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Marcel Pytlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubranská 256/147, Názov obce: Trenčín - Kubrá, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 03.09.2008
Meno a priezvisko:  Jozef Martiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 642/6, Názov obce: Trenčín- Kubrá, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 03.09.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jozef Martiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 642/6, Názov obce: Trenčín - Kubrá, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 3 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 400,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Marcel Pytlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubranská 256/147, Názov obce: Trenčín- Kubrá, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 3 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 400,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 800,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 800,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1