Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203015

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 34062/R  
OBCHODNÉ MENO: ARMONIA, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 971/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01
IČO: 50 655 965
DEŇ ZÁPISU: 10.01.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
4. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. vedenie účtovníctva
7. administratívne služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Simona Mašlániová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 971/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Vznik funkcie: 10.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Marek Mašláni, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 971/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Simona Mašlániová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brigádnická 971/11, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1