Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203022

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 33177/R  
OBCHODNÉ MENO: Codit s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 464, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26
IČO: 50 361 155
DEŇ ZÁPISU: 03.06.2016
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Počítačové služby
6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
7. Vydavateľská činnosť
8. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Administratívne služby
12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
13. Vedenie účtovníctva
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. Reklamné a marketingové služby
17. Prieskum trhu a verejnej mienky
18. Fotografické služby
19. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
20. Prevádzkovanie jaslí
21. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
22. Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
23. Textilná výroba
24. Odevná výroba
25. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
26. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
27. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
28. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
29. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
30. Výroba bižutérie a suvenírov
31. Výroba hračiek a hier
32. Keramická výroba
33. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Miroslav Bakoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 464, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26, Vznik funkcie: 03.06.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Miroslav Bakoš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 464, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Ivana Bakošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríž nad Váhom 464, Názov obce: Považany, PSČ: 916 26, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1