Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203017

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 30517/R  
OBCHODNÉ MENO: Autosalon Krška MB, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska cesta 1791/66C, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01
IČO: 47 781 289
DEŇ ZÁPISU: 13.05.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
3. Opravy karosérií
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
7. Výroba karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov
8. Prenájom dopravných prostriedkov
9. Prenájom strojov a zariadení
10. Prenájom prístrojov
11. Reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ján Krška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1172/34, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Vznik funkcie: 13.05.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Krška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1172/34, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva  k obchodnému podielu zo dňa 17.06.2016 bolo  zriadené záložné právo na  obchodný podiel  pána Jána Kršku v prospech Fio banky a.s., IČ: 61858374, so sídlom  V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Záložné právo vzniká  dňom zápisu do obchodného registra.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1