Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203024

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36394/R  
OBCHODNÉ MENO: Eva Poliaková s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Adámyho 906/20, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61
IČO: 51 674 599
DEŇ ZÁPISU: 28.04.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Chov vybraných druhov zvierat
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Výroba potravinárskych výrobkov
4. Výroba kŕmnych zmesí
5. Výroba nápojov
6. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
8. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
9. Výroba bižutérie a suvenírov
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
13. Kuriérske služby
14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
15. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
17. Čistiace a upratovacie služby
18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Poliaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Adámyho 906/20, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61, Vznik funkcie: 28.04.2018
Meno a priezvisko:  Eva Poliaková ml., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Adámyho 906/20, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61, Vznik funkcie: 28.04.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Eva Poliaková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dr. Adámyho 906/20, Názov obce: Beluša, PSČ: 018 61, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1