Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203018

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36272/R  
OBCHODNÉ MENO: AVAPS SK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 1279, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
IČO: 51 634 911
DEŇ ZÁPISU: 06.04.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Novotný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ládevská 394/26, Názov obce: Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ: 184 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.04.2018
Meno a priezvisko: Ing. arch. Filip Novotný, Bydlisko: Názov obce: Zlonín 50, PSČ: 250 64, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 06.04.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Pavel Novotný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ládevská 394/26, Názov obce: Praha 8 - Dolní Chabry, PSČ: 184 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 750,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Obchodné meno: AVAPS s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Obalovny 488, Názov obce: Klecany, PSČ: 250 67, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1