Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203013

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 39956/R  
OBCHODNÉ MENO: Alexander Mészáros, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 34/28, Názov obce: Veľký Ďur, PSČ: 935 34
IČO: 52 978 443
DEŇ ZÁPISU: 08.05.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Vedenie účtovníctva
14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
16. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Administratívne služby
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
21. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
23. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
24. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Alexander Mészáros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 34/28, Názov obce: Veľký Ďur, PSČ: 935 34, Vznik funkcie: 07.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alexander Mészáros, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 34/28, Názov obce: Veľký Ďur, PSČ: 935 34, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1