Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203014

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 36125/R  
OBCHODNÉ MENO: ARAGONES s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 1366/41, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01
IČO: 51 424 363
DEŇ ZÁPISU: 08.03.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Prípravné práce k realizácii stavby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
8. Činnosť športového agenta
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Oleg Zasidkovych, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 1366/41, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Vznik funkcie: 08.03.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Oleg Zasidkovych, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 1366/41, Názov obce: Bojnice, PSČ: 972 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1