Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203012

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 94/R  
OBCHODNÉ MENO: Adva spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prúdy 91/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05
IČO: 31 447 805
DEŇ ZÁPISU: 20.12.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
4. organizovanie kurzov a školení
5. poriadanie výstav a veľtrhov
6. reklamná a propagačná činnosť
7. fotografické služby
8. poskytovanie internetových služieb
9. služby súvisiace s databázami
10. spracovanie počítačovej grafiky
11. výroba a poskytovanie videozáznamov
12. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
13. vedenie účtovníctva
14. činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
15. administratívne a sekretárske práce
16. automatizované spracovanie dát
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Aštary, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prúdy 91/2, Názov obce: Trenčín - Zlatovce, PSČ: 911 05
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje konatel.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Aštary, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žilinská 647/10, Názov obce: Trenčín, Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prúdy 91/2, Názov obce: Trenčín - Zlatovce, PSČ: 911 05, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť vznikla na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 10.11.1993 v súlade s ustanovením § 57 a nasledujúcich a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o.    552
2. Spoločenská zmluva zo dňa 10. 11. 1993 bola    zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 14. 2. 1994. Stary spis: S.r.o.    552
3. Dodatok zo dňa 03.10.1994 k spoločenskej  zmluve. Stary spis: S.r.o.    552
4. Dodatok zo dňa 28.5.1998 k spoločenskej zmluve.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1