Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R203031

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10230/R  
OBCHODNÉ MENO: KORD Slovakia, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 73, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01
IČO: 35 767 308
DEŇ ZÁPISU: 08.06.1999
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb,
5. prenájom strojov, technologických a elektronických zariadení,
6. leasingová činnosť,
7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,
8. činnosť realitnej kancelárie,
9. prieskum trhu,
10. veľkoobchodná  a maloobchodná činnosť v odbore: potraviny, ovocie, zelenina, obuv, koža, textil, konfekcia, kožená galantéria, textilná galantéria, bižutéria, kancelárske stroje, kancelárske potreby, papier, nábytok, drevo a výrobky z dreva, motorové vozidlá, autopríslušenstvo, autosúčiastky, stroje, technologické a elektronické zariadenia, drogéria,
11. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu bez trhacích prác
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
16. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
17. prevádzkovanie dráhy
18. prevádzkovanie dopravy na dráhe
19. rozvod plynu
20. elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
21. výroba, úprava a rozvod vody
22. čistenie odpadových vôd a likvidácie odpadov v rozsahu voľnej živnosti
23. prevádzkovanie neverejnej kanalizácie v rozsahu voľnej živnosti
24. prevádzkovanie práčovne
25. údržba, čistenie a opravy ciest a chodníkov
26. údržba verejnej zelene
27. váženie materiálu na cestnej nákladnej váhe
28. vedenie účtovníctva
29. výmena jednoduchých  mechanických častí strojov podľa odporúčaní výrobcu
30. pohostinská činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Ivana Laššová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slatinská 1333/4, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 04, Vznik funkcie: 22.05.2015
člen, Meno a priezvisko: Ing. Radovan Dolník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 760/16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 22.05.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom predseda a podpredseda predstavenstva koná samostatne a člen predstavenstva vždy s iným členom predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda alebo podpredseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúcich pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Majský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapková 1973/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 23.05.2015
Meno a priezvisko: Ing. Eva Majská, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červeňova 1332/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03, Vznik funkcie: 23.05.2015
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Erik Majský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Údolná 7605/61, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 23.05.2015
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 69 720,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 69 720,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 21, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Notárska zápisnica N 586/99, Nz 576/99 zo dňa 31.5.1999 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
2. Notárska zápisnica N 1521/99 Nz 1501/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
3. Notárska zápisnica N 1253/2000, Nz 1243/2000 zo dňa  2.11.2000 osvedčujúca  priebeh  riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté  o zlúčení spoločnosti KORD Slovakia, a.s. so spoločnosťou TS SLOVAKIA, a.s. so sídlom 040 01 Košice, Štúrova 20, IČO: 36 186 104  v zmysle § 69 ods.1,3 Obchodného zákonníka  ktorá spoločnosť TS SLOVAKIA, a.s. bola zrušená bez likvidácie. Zmluva o  zlúčení spoločnosti KORD Slovakia, a.s. so spoločnosťou TS SLOVAKIA, a.s.  uzavretá dňa  2.11.2000.Spoločnosť KORD Slovakia, a.s. preberá celé  imanie, záväzky pohľadávky  i budúce zrušenej spoločnosti TS SLOVAKIA, a.s. , so sídlom  040 01 Košice Štúrova 20, IČO: 36 186 104 a to ku dňu  výmazu zrušenej spoločnosti z obchodného registra.Personálne zmeny  v orgánoch  spoločnosti  a dodatok č. 2 k stanovám schválené na valnom zhromaždeni priebeh,  ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 1253/2000, Nz 1243/2000 zo dňa  2.11.2000.
4. Rozhodnutie jediného akcionára, urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, zo dňa 27.12.2002 o zmene stanov a.s. prijatím ich úplného nového znenia, spísané notárskou zápisnicou N 233/02, Nz 233/02 zo dňa 27.12.2002.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1