Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R203009

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40959/R  
OBCHODNÉ MENO: AUG-el, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 416/5, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21
IČO: 53 429 079
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Montáž, rekonštrukcia a údržba výhradných technických zariadení – elektrických
2. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
5. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
6. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
7. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
8. Prípravné práce k realizácii stavby
9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Sťahovacie služby
14. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Administratívne služby
19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
20. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
22. Čistiace a upratovacie služby
23. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
24. Reklamné a marketingové služby,  prieskum trhu a verejnej mienky
25. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
27. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
28. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Matúš Augustín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 416/5, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu alebo k pečiatke spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Matúš Augustín, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pionierska 416/5, Názov obce: Čachtice, PSČ: 916 21, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1