Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R203008

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40955/R  
OBCHODNÉ MENO: AB Clinic s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Zongorke 7811/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01
IČO: 53 329 210
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
4. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Fotografické služby
11. Čistiace a upratovacie služby
12. Administratívne služby
13. Verejné obstarávanie
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
16. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MDDr. Šamseh Merdaa, MPH, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súdna 309/6, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MDDr. Šamseh Merdaa, MPH, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súdna 309/6, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1