Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R203011

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 40957/R  
OBCHODNÉ MENO: POTRAVINY SLOVAKIA R s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 10/83, Názov obce: Uhrovec, PSČ: 956 41
IČO: 53 376 528
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Administratívne služby
9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
10. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
12. Vedenie účtovníctva
13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Dominik Flóro, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 10/83, Názov obce: Uhrovec, PSČ: 956 41, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko:  Zuzana Križanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 516, Názov obce: Rybany, PSČ: 956 36, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dominik Flóro, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 10/83, Názov obce: Uhrovec, PSČ: 956 41, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Zuzana Križanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybany 516, Názov obce: Rybany, PSČ: 956 36, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1