Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203118

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 70870/L  
OBCHODNÉ MENO: ZA FILTER s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kragujevská 398, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 51 936 135
DEŇ ZÁPISU: 19.09.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. Reklamné a marketingové služby
7. Čistiace a upratovacie služby
8. Administratívne služby
9. Počítačové služby
10. Skladovanie
11. Vedenie účtovníctva
12. Kuriérske služby
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly – tribotechnická diagnostika
15. Výroba filtrov a hydraulických prvkov pre priemyselnú výrobu
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Jozef Hruška, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karola Kmeťku 3149/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 19.09.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ExiCon, s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kragujevská 398, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, IČO: 44 853 530, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1