Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203111

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74845/L  
OBCHODNÉ MENO: SONERGY, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbovská cesta 40, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
IČO: 53 097 971
DEŇ ZÁPISU: 02.06.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
4. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracúvaním údajov
5. finančný lízing
6. faktoring a forfaiting
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. vedenie účtovníctva
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. prenájom hnuteľných vecí
11. administratívne služby
12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
13. čistiace a upratovacie služby
14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
15. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. Prípravné práce k realizácii stavieb,
17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov  
a interiérov,
19. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ivan Vrábel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavretý kút 42/12, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 07.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ivan Vrábel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zavretý kút 42/12, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1