Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203105

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 68710/L  
OBCHODNÉ MENO: P. S. TRANS, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Rudnaya 21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 51 112 914
DEŇ ZÁPISU: 12.10.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  prevádzkovateľom  živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. prenájom hnuteľných vecí
8. administratívne služby
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. zasielateľstvo
11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. prípravné práce k realizácií stavby
14. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
15. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. sťahovacie služby
17. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
18. čistiace a upratovacie služby
19. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
21. poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Patrik Stejskal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černovská 1670/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Vznik funkcie: 02.05.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Patrik Stejskal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černovská 1670/8, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1