Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203117

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 73539/L  
OBCHODNÉ MENO: VOMA FOREST s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Malatiná 353, PSČ: 026 01
IČO: 52 753 981
DEŇ ZÁPISU: 12.11.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Čistiace a upratovacie služby
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
10. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Dominik Klocháň, Bydlisko: Názov obce: Malatiná 353, PSČ: 026 01, Vznik funkcie: 12.11.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú sa konatelia spoločnosti, samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dominik Klocháň, Bydlisko: Názov obce: Malatiná 353, PSČ: 026 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1