Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203113

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2539/L  
OBCHODNÉ MENO: TELES, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 272, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06
IČO: 31 626 122
DEŇ ZÁPISU: 20.03.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. maloobchod a veľkoobchod v plnom rozsahu  mimo koncesovaných živností
2. sprostredkovanie obchodu
3. maľovanie a natieračské práce
4. prípravné práce pre stavbu, lešenárske  práce
5. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
6. zámočníctvo, zváračské práce
7. automatizované spracovanie dát,
8. Prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Karol Bobáň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.F.Kollára 213, Názov obce: Terchová, Vznik funkcie: 01.09.2003
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisujekonateľ samostatne
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Karol Bobáň, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.F.Kollára 213/12, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06, Výška vkladu: 63 984,000000 EUR, Rozsah splatenia: 63 984,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Katarína Lutišanová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 1550/14, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06, Výška vkladu: 42 655,000000 EUR, Rozsah splatenia: 42 655,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 106 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 106 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   7027  
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom  dňa 14.4.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
3. Na valnom zhromaždení dňa 25.10.1999 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 30.8.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1