Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203112

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 51369/L  
OBCHODNÉ MENO: STK Complete Control, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okoličianska 65, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 04
IČO: 44 790 198
DEŇ ZÁPISU: 03.06.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. prenájom hnuteľných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. vykonávanie technickej kontroly-typ stanice technickej kontroly B podľa § 49 ods.2 písm. a), c), d) a g) zákona č. 725/2004 Z.z. na kategórie vozidiel M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R,PS a LS
8. vykonávanie emisnej kontroly-typ stanice emisnej kontroly C na kategórie vozidiel M,N a T so vznetovým motorom, druh paliva D,BKAT, NKAT
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Ján Geško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 931/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 09.07.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko: Bc. Martina Čenková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 218, Názov obce: Liptovský Ján, PSČ: 032 03
Meno a priezvisko: JUDr. Ján Geško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Velehradská 931/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08
Výška vkladu: 150 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 150 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 150 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1