Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203109

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19390/L  
OBCHODNÉ MENO: PTS Josef Solnař SK, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierne 1, Názov obce: Makov, PSČ: 023 56
IČO: 36 822 434
DEŇ ZÁPISU: 23.08.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. organizovanie kurzov, školení, seminárov a prednášok
5. poradenstvo a konzultácie v oblasti skúšok materiálov
6. prenájom a požičiavanie strojov, prístrojov a zariadení
7. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
8. nedeštruktívna kontrola kovových a nekovových materiálov bez porušenia - defektoskopická kontrola v rozsahu voľnej živnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Josef Solnař, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Názov obce: Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ: 70200, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.08.2007
Meno a priezvisko: Bc. Dalibor Solnař, DiS., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrá 922, Názov obce: Dobrá, PSČ: 73951, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.08.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: PTS Josef Solnař, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Hrůbků 170, Názov obce: Ostrava, PSČ: 709 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1