Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203097

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 63380/L  
OBCHODNÉ MENO: FIRM-A s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 4600/13A, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 48 061 671
DEŇ ZÁPISU: 26.02.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
7. Sťahovacie služby
8. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
9. Skladovanie
10. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
11. Úschova zbraní a streliva
12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Prevádzkovanie výdajne stravy
14. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
15. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
16. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
17. Prenájom hnuteľných vecí
18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Prevádzkovanie športových zariadení
21. Čistiace a upratovacie služby
22. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
23. Reklamné a marketingové služby
24. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
25. Prevádzkovanie verejných WC
26. Donášková služba
27. Diskotekárska činnosť
28. Textilná výroba
29. Odevná výroba
30. Spracovanie kože
31. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
32. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
33. Poskytovanie služieb osobného charakteru
34. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
35. Vedenie účtovníctva
36. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
37. Prípravné práce k realizácii stavby
38. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
39. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
40. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Bohurád, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 1133/13, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 26.02.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť má najmenej jedného konateľa. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Martin Bohurád, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 1133/13, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1