Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203095

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 71327/L  
OBCHODNÉ MENO: Dubo Empire, s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Valaská Dubová 282, PSČ: 034 96
IČO: 52 066 355
DEŇ ZÁPISU: 11.12.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
2. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Viktória Houdeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 166/22, Názov obce: Králiky, PSČ: 976 34, Vznik funkcie: 16.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Viktória Houdeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kostolná 166/22, Názov obce: Králiky, PSČ: 976 34, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1