Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203100

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 67975/L  
OBCHODNÉ MENO: L&B partners, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41
IČO: 50 904 574
DEŇ ZÁPISU: 14.06.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. Administratívne služby
10. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. Prípravné práce k realizácii stavby
16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18. Vedenie účtovníctva
19. Fotografické služby
20. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
21. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Krutil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41, Vznik funkcie: 14.06.2017
Meno a priezvisko:  Tibor Krutil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41, Vznik funkcie: 14.06.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Matúšová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Krutil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Tibor Krutil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41
Meno a priezvisko:  Tibor Krutil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 449/20, Názov obce: Dolný Hričov, PSČ: 013 41
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1