Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203096

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 67003/L  
OBCHODNÉ MENO: ELKORN s.r.o.
SÍDLO: Názov obce: Sihelné 468, PSČ: 029 46
IČO: 50 662 538
DEŇ ZÁPISU: 24.01.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prípravné práce k realizácii stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom  
živnosti (veľkoobchod)
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
7. Projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Vladislav Kornhauser, Bydlisko: Názov obce: Sihelné 468, PSČ: 029 46, Vznik funkcie: 24.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú sa konatelia spoločnosti, samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vladislav Kornhauser, Bydlisko: Názov obce: Sihelné 468, PSČ: 029 46, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1