Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203104

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74431/L  
OBCHODNÉ MENO: ODEKO LM 6 s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 887/40, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 53 012 623
DEŇ ZÁPISU: 20.03.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prípravné práce k realizácií stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
5. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Vedenie účtovníctva
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Uhrin, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Martinčeka 4701/2, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01, Vznik funkcie: 20.03.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: ODEKO LM s. r. o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 887/40, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Výška vkladu: 42 100,000000 EUR, Rozsah splatenia: 42 100,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 42 100,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 42 100,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1