Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203098

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 75976/L  
OBCHODNÉ MENO: GoGreen s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 76/14, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01
IČO: 51 483 335
DEŇ ZÁPISU: 28.03.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
9. Administratívne služby
10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
12. Vedenie účtovníctva
13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
14. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Michael Meškko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 76/14, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01, Vznik funkcie: 11.07.2018
Meno a priezvisko:  Vladimír Frelich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 932/5, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01, Vznik funkcie: 11.07.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Vladimír Frelich, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 932/5, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Michael Meškko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl. armády 76/14, Názov obce: Trstená, PSČ: 028 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.02.2018 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1