Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203091

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 75225/L  
OBCHODNÉ MENO: ANN DENTAL s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Dúbravca 1564/3A, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01
IČO: 53 174 224
DEŇ ZÁPISU: 24.07.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
2. Administratívne služby
3. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Anna Pránecsuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Dúbravca 1564/3A, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, Vznik funkcie: 24.07.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Anna Pránecsuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Dúbravca 1564/3A, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1