Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203094

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 63108/L  
OBCHODNÉ MENO: BOTA STAV s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorkého 1059/29, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01
IČO: 34 144 528
DEŇ ZÁPISU: 30.07.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie obchodu
2. reklamné činnosti
3. výskum trhu a verejnej mienky
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
11. Prenájom hnuteľných vecí
12. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
13. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
14. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
15. Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení
16. Brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov
17. Mechanická úprava kovov a plechov
18. Povrchová úprava kovových výrobkov
19. Rezanie závitov
20. Tepelné spracovanie kovov
21. Vykonávanie paličských prác
22. Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2)
23. Výroba brán a prvkov na oplotenie z kovu
24. Výroba drôtených výrobkov
25. Výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
26. Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok
27. Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
28. Administratívna činnosť
29. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Bohdan Bojarčuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 102/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 28.01.2015
Meno a priezvisko:  Taras Bojarčuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 102/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 28.01.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia spoločnosti konajú v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Taras Bojarčuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 102/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Bohdan Bojarčuk, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 102/19, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená  zakladateľskou listinou vo forme notárskej  zápisnice zo dňa 10.06.1996 č. N 179/96, NZ 168/96 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl.  Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
Stary spis: S.r.o.   6750
2. Notárska zápisnica N 224/98, NZ 201/98 zo dňa 27.07.1998 - rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny.
3. Zmena zakladateľskej listiny spísaná vo forme notárskej zápisnice N 115/00, NZ 112/00 zo dňa 8.6.2000.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1