Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R203092

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 2085/L  
OBCHODNÉ MENO: AT Computer, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Framborská 253, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 31 611 559
DEŇ ZÁPISU: 29.07.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
2. poskytovanie internetových služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Aleš Kilnar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schovaná 2242/7, Názov obce: Ostrava - Poruba, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 14.05.2004
Meno a priezvisko: Ing. Marek Timura, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04, Vznik funkcie: 12.03.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: AT Computers Holding a. s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Těšínska 1970/56, Názov obce: Ostrava, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 276/94 zo dňa  26.7.1994 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.   5785
2. Dňa 27. 3. 1996 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
3. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 4.8.1998 bol schválený dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.1.2001 bol schválený Dodatok č. 3 vo forme notárskej zápisnice NZ č. 11/2001.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1