Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R203086

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76065/L  
OBCHODNÉ MENO: OUTLET, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Likavka 949, PSČ: 034 95
IČO: 53 444 400
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo  
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t  
vrátane prípojného vozidla
5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. Prípravné práce k realizácii stavby
7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
8. Čistiace a upratovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Jakub Dobšinský, Bydlisko: Názov obce: Likavka 949, PSČ: 034 95, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jakub Dobšinský, Bydlisko: Názov obce: Likavka 949, PSČ: 034 95, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1