Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R203085

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76062/L  
OBCHODNÉ MENO: MUDr. JOZEF ANGYAL stomatológia, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazianska 538/70, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43
IČO: 53 434 536
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii zubného lekárstva na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: MUDr. Jozef Angyal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazianska 538/70, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: MUDr. Mária Schmidtová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazianska 538/70, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Jozef Angyal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazianska 538/70, Názov obce: Kláštor pod Znievom, PSČ: 038 43, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1