Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R203084

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76060/L  
OBCHODNÉ MENO: Liptoreall s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palúčanská 371/54, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01
IČO: 53 440 323
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Prenájom hnuteľných vecí
4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Prípravné práce k realizácii stavby
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
10. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
15. Vedenie účtovníctva
16. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
17. Administratívne služby
18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Jendrušák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prosiek 36, Názov obce: Prosiek, PSČ: 032 23, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Jendrušák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prosiek 36, Názov obce: Prosiek, PSČ: 032 23, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1