Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R203083

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76064/L  
OBCHODNÉ MENO: 3M3 AUTO s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8373/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01
IČO: 53 446 119
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Prípravné práce k realizácii stavby
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Administratívne služby
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
14. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a
iné dopravné prostriedky
15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
17. Sťahovacie služby
18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
19. Kuriérske služby
20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
21. Čistiace a upratovacie služby
22. Poskytovanie služieb osobného charakteru
23. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Galčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8373/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Galčík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Janka Kráľa 8373/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1