Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R203186

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 50063/V  
OBCHODNÉ MENO: Aizari s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 1667/2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01
IČO: 53 324 072
DEŇ ZÁPISU: 15.10.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Administratívne služby
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Fotografické služby
10. Poskytovanie služieb osobného charakteru
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. Čistiace a upratovacie služby
15. Dizajnérske činnosti
16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
17. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Paul Ziebell, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 582/14, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31, Vznik funkcie: 11.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Paul Ziebell, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Železničiarska 582/14, Názov obce: Hanušovce nad Topľou, PSČ: 094 31, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1