Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R203191

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 27480/V  
OBCHODNÉ MENO: Krimar-steel s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magnezitárska 9/A, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, PSČ: 040 13
IČO: 46 124 047
DEŇ ZÁPISU: 07.04.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu
7. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
8. prípravné práce k realizácii stavby
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
12. cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
13. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
14. kuriérske služby
15. sťahovacie služby
16. fotografické služby
17. počítačové služby
18. administratívne služby
19. čistiace a upratovacie služby
20. reklamné a marketingové služby
21. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
22. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
23. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
24. prenájom hnuteľných vecí
25. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
26. vedenie účtovníctva
27. opravy vyhradených technických zariadení - elektrických
28. opravy pracovných strojov
29. výroba pekárskych a cukrárských výrobkov
30. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
31. výroba a hutnícke spracovanie kovov
32. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
33. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
34. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Matej Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovec 188, Názov obce: Bukovec, PSČ: 044 20, Vznik funkcie: 01.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Matej Kováč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bukovec 188, Názov obce: Bukovec, PSČ: 044 20, Výška vkladu: 9 900,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 900,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 900,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 900,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1