Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R203188

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25728/V  
OBCHODNÉ MENO: ALMEDAN, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 8, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01
IČO: 45 432 422
DEŇ ZÁPISU: 20.05.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. všeobecná ambulancia pre dospelých
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Administratívne služby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
10. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
12. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Alica Fronková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 8, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Vznik funkcie: 20.05.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch, vykonávaných v písomnej forme, pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Fronková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 74, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
Meno a priezvisko: MUDr. Alica Fronková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koceľova 8, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01, Výška vkladu: 3 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1