Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R203187

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19410/V  
OBCHODNÉ MENO: ALISTAV s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 21, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01
IČO: 36 744 638
DEŇ ZÁPISU: 27.02.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
5. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
6. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
7. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
8. reklamná a propagačná činnosť
9. prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí
10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
12. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
13. píliarska výroba, porez dreva, hobľovanie, impregnovanie dreva
14. úprava zelene, kosenie trávy a trávnatých porastov
15. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
16. faktoring a forfaiting
17. výroba komponentov z dreva (guľatina, panely, laty, brvná)
18. spracovanie drevnej triesky, pilín a ďalších drevných a celulóznych materiálov a hmôt
19. výroba drevených brikiet a paliet
20. zhotovenie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia)
21. maliarske, natieračské a sklenárske práce
22. upratovacie práce, čistenie budov
23. baliace činnosti
24. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
25. výroba drobných dekoratívnych a úžitkových výrobkov z dreva, košíkarska výroba, výroba výrobkov z prútia, slamy, šúpolia
26. prieskum trhu a verejnej mienky
27. prevádzkovanie neverejného skladu
28. vedenie účtovníctva
29. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
30. zimná a letná údržba komunikácii
31. čistiace služby
32. montáž priečok a závesných podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
33. vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
34. obkladanie stien suchým spôsobom
35. kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
36. finančný leasing
37. spracovanie údajov
38. organizovanie kurzov, školení a seminárov
39. správa bytového a nebytového fondu
40. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Barnabáš Breveník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stálicová 1479/5, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 16.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Barnabáš Breveník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stálicová 1479/5, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1