Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R203192

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16296/V  
OBCHODNÉ MENO: OZM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hatiny 177, Názov obce: Debraď, PSČ: 045 01
IČO: 36 590 673
DEŇ ZÁPISU: 08.03.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností /maloobchod/
2. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Marián Hudák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1250/15, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01, Vznik funkcie: 08.03.2005
riaditeľ, Meno a priezvisko: Ing. Peter Hudák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalvínska 20, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01, Vznik funkcie: 08.03.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy dvaja konatelia a to tak, že minimálne jeden z nich musí byť vždy konateľ - riaditeľ.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožňavská 21, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Zoltán Havranko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budulov 88, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01, Výška vkladu: 2 988,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 988,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hudák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalvínska 181/20, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01, Výška vkladu: 1 328,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Marián Hudák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 1250/15, Názov obce: Moldava nad Bodvou, PSČ: 045 01, Výška vkladu: 996,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 996,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1