Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R203185

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17737/V  
OBCHODNÉ MENO: Adsulting. s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 49, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01
IČO: 36 603 694
DEŇ ZÁPISU: 21.02.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. fotografické služby
2. reklamná činnosť a inzertná činnosť
3. grafické návrhy a príprava do tlače
4. sadzba a výroba tlačiarenských predlôh
5. služby súvisiace s databázami - tvorba webových stránok
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti v oblasti obchodu, výroby a dopravy
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
10. propagačná činnosť
11. vydavateľské činnosti
12. vydávanie novín
13. vydávanie kníh
14. vydávanie časopisov a periodických publikácií
15. organizovanie výstav
16. dodávky a poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
17. poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
18. vydávanie nosičov záznamov zvuku na zmluvnom základe
19. poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov
20. poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítačov
21. poskytovanie softvéru na základe zmluvy s autorom
22. údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
23. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
24. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
26. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Michal Shejbal, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kaspická 2, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12, Vznik funkcie: 27.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja spoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Petraško, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drevný Trh 7, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, Výška vkladu: 15 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 15 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1