Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Košice I - Nové zápisy
R203184

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 50313/V  
OBCHODNÉ MENO: INSAM s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 135, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15
IČO: 53 448 065
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Chov vybraných druhov zvierat
2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
5. Poskytovanie služieb v rybárstve
6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
7. Výroba potravinárskych výrobkov
8. Výroba kŕmnych zmesí
9. Výroba nápojov
10. Spracovanie kože
11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
13. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
14. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
15. Výroba a hutnícke spracovanie kovov
16. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
18. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
19. Výroba bižutérie a suvenírov
20. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
22. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
23. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
24. Prípravné práce k realizácii stavby
25. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
26. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
27. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
28. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
29. Prevádzkovanie úschovní
30. Kuriérske služby
31. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
32. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
33. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
34. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
35. Služby požičovní
36. Prenájom hnuteľných vecí
37. Čistiace a upratovacie služby
38. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ján Sekerák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 135, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko:  Michal Sekerák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanské Nové Mesto 217, Názov obce: Slanské Nové Mesto, PSČ: 044 18, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že ku písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Sekerák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 135, Názov obce: Nižná Myšľa, PSČ: 044 15, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Michal Sekerák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slanské Nové Mesto 217, Názov obce: Slanské Nové Mesto, PSČ: 044 18, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1