Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203150

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25952/S  
OBCHODNÉ MENO: WHATEN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučinová 378/38, Názov obce: Malachov, PSČ: 974 01
IČO: 47 560 266
DEŇ ZÁPISU: 01.01.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Reklamné a marketingové služby
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Administratívne služby
9. Pohostinská  činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
10. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
11. Počítačové služby
12. Vydavateľská činnosť
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Oravec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučinová 378/38, Názov obce: Malachov, PSČ: 974 01, Vznik funkcie: 09.04.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Oravec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bučinová 378/38, Názov obce: Malachov, PSČ: 974 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1