Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203147

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 25030/S  
OBCHODNÉ MENO: Sedlo express s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešť I. 274, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12
IČO: 47 436 794
DEŇ ZÁPISU: 27.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Prevádzkovanie športových zariadení
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Vykonávanie odťahovej služby
10. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
11. Taxislužba
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Sedliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešť I. 274, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Vznik funkcie: 27.09.2013
Meno a priezvisko:  Šimon Sedliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešť I. 274, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Vznik funkcie: 19.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ za spoločnosť koná samostatne a podpisuje za ňu tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Sedliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešť I. 274, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Výška vkladu: 7 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Šimon Sedliak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešť I. 274, Názov obce: Detva, PSČ: 962 12, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1