Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203149

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16330/S  
OBCHODNÉ MENO: TUX s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 6/11, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01
IČO: 44 558 961
DEŇ ZÁPISU: 02.04.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. prenájom hnuteľných vecí
6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. administratívne služby
8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
9. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
10. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
11. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
12. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
13. prípravné práce k realizácii stavby
14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
16. reklamné a marketingové služby
17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. vedenie účtovníctva
19. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
20. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
21. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
22. čistiace a upratovacie služby
23. prieskum trhu a verejnej mienky
24. finančný leasing
25. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
26. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
27. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
28. skladovanie
29. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
30. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
31. počítačové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: Družstvo SLOVAKIA, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 19, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI  
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: RECARON s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 6/11, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, IČO: 45 678 618
Obchodné meno: SK - SPIN s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rákoš 9385/7, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01, IČO: 44 536 551

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1