Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203141

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 14568/S  
OBCHODNÉ MENO: Lekáreň Ambrozia s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 11, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01
IČO: 43 983 758
DEŇ ZÁPISU: 29.03.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti)
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
4. reklamná a propagačná činnosť
5. podnikateľské poradenstvo v oblasti výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
6. finančný leasing
7. faktoring a forfaiting
8. prieskum trhu a verejnej mienky
9. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom technológií a technického zariadenia
10. prenájom motorových vozidiel
11. vedenie účtovníctva
12. kancelárske a sekretárske služby
13. upratovacie práce
14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
15. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kordíky 162, Názov obce: Kordíky, PSČ: 976 34, Vznik funkcie: 29.03.2008
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Schmidtmayer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kordíky 162, Názov obce: Tajov, PSČ: 976 34, Vznik funkcie: 26.09.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Obchodné meno: SOPHISTIC INVESTMENT a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 23, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01, IČO: 36 635 936
Obchodné meno: Schmitlpharm, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 29, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 05, IČO: 44 867 115
Výška vkladu: 7 968,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 7 968,000000 EUR,  
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Zmluva o záložnom práve, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 06.10.2020,  
Záložný veriteľ: Obchodné meno: Tatra banka, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 00 686 930
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 968,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 968,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1