Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R203140

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 9258/S  
OBCHODNÉ MENO: KRUP s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švermova 45, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 04
IČO: 36 315 249
DEŇ ZÁPISU: 29.11.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. mlynárstvo
2. výroba a predaj hotových krmív
3. veľkoobchod okrem koncesovaných živností
4. maloobchod okrem koncesovaných živností
5. reklamné činnosti
6. sprostredkovateľská činnosť
7. pozberové úpravy rastlinných komodít
8. balenie poľnohospodárskych výrobkov
9. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Bc. Ivana Šeršíková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valča 552, Názov obce: Valča, PSČ: 038 35, Vznik funkcie: 28.10.2004
Meno a priezvisko: Ing. Peter Grochola, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lesná 357, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86, Vznik funkcie: 21.09.2009
Meno a priezvisko: Ing. Nikoleta Grocholová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lesná 357, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86, Vznik funkcie: 02.09.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: LUNICSI s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Lesná 357, Názov obce: Nová Lesná, PSČ: 059 86, IČO: 53 150 244, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.9.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Valné zhromaždenie dňa 06.11.2001 odvolalo konateľov, schválilo prevod obchodných podielov, dodatok č. 1 zo dňa 18.10.2002 k spoločenskej zmluve.  
3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.12.2002 o založení spoločnosti s ručením obmedzeným KRUP s.r.o.
4. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.04.2003.
Zmena spoločenskej zmluvy schválená valným zhromaždením dňa 24.04.2003.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1